Draft summary for league V.187 in season 36
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Guifang, Dou Françaissss 1 1
Hongqing, Qin 胡人之队 2 1
Shaoqing, Huang 德州老马刺 3 1
Kunkai, Yao 金针菇探洞 4 1
Nanhua, Guo 鱼乐篮球 5 1
Yongxiang, Fang Achinkouto Score 6 1
Dinggui, Nai 花桥湖人 7 1
Rengui, Tian 骑士 8 1
Zhilin, Tu Wangguanzhuang Flies 9 1
Chengcai, Tang 梦之屠宰场 10 3
Weiyan, Yuan 石狮湖人队 11 1
Kuanfu, Nie 吴中太阳 12 1
Younan, Zhao KhalunArshan Focus 13 1
Bingshan, Liang Sunchiachuang Cadets 14 2
Jiafu, Fan kesuo 15 2
Yuanming, Du Qujiazhuang Tough 16 2
Draft Round 2
Junlong, Zhong Françaissss 17 2
Daliang, Weng 胡人之队 18 2
Shuoping, Chen 德州老马刺 19 2
Xuanpeng, Mo 金针菇探洞 20 3
Weiqi, Ai 鱼乐篮球 21 3
Kunzhi, Tan Achinkouto Score 22 5
Ruda, Ma 花桥湖人 23 3
Caijian, Linghu 骑士 24 7
Choi, Kang-Min Wangguanzhuang Flies 25 2
Kairen, Qin 梦之屠宰场 26 5
Shijia, Deng 石狮湖人队 27 3
Guoxian, Ling 吴中太阳 28 2
Shuangjie, Yuan KhalunArshan Focus 29 2
Diyong, Hu Sunchiachuang Cadets 30 5
Li Thong, Guang kesuo 31 3
Guojie, Wei Qujiazhuang Tough 32 4
Draft Round 3
Yuansheng, Chiu Françaissss 33 9
Xiaojun, Murong 胡人之队 34 4
Yuanfan, Liang 德州老马刺 35 3
Quanbin, Cai 金针菇探洞 36 4
Xianzhou, Fu 鱼乐篮球 37 7
Yongquan, Li Achinkouto Score 38 9
Jiean, Ru 花桥湖人 39 11
Huikang, Zheng 骑士 40 13
Anting, Wei Wangguanzhuang Flies 41 10
Mingtai, Zhao 梦之屠宰场 42 14
Xianyi, Xie 石狮湖人队 43 10
Wende, Qi 吴中太阳 44 18
Jiadong, Sun KhalunArshan Focus 45 10
Guanfu, Wan Sunchiachuang Cadets 46 13
Kim, Jong-Won kesuo 47 39
Baoyang, Ou Qujiazhuang Tough 48 47
Advertisement