Draft summary for league IV.33 in season 38
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Wai Man, Liu Yüanlingtsun Sidekicks 1 1
Kok Hua, Hong 闇影衝鋒 2 1
Chong Boon, Ang Wutsohsiang East Enders 3 1
Jeong Woo, Tan Mopitan Lovers 4 1
Kai Sin, Wu Wengyüantsun Double Doubles 5 1
Chee Wee, Li Trick of Psy 6 1
Pu Yang, He Lingting Launchers 7 1
Chong Hing, Mu hollo團隊 8 1
Man Chie, Li Hanoo 9 1
Wing Ching, Li UnTiDal 10 2
Jet Li, Lin 倫西 11 2
Meng kian, Chan Kukutzu Macho Men 12 1
Dayong, Lim 聖安東尼奧馬刺 13 1
Kee Song, Li 冷凍鮭魚 14 1
Chi Chun, Chen Kangtzutou Ships 15 4
Yang Neng, Si-Kong Shuikangtsun Honey 16 1
Draft Round 2
Min Chiu, Bei Yüanlingtsun Sidekicks 17 2
Wu Che, Chen 闇影衝鋒 18 2
Kwai Hung, Jing Wutsohsiang East Enders 19 3
Zhenyu, Li Mopitan Lovers 20 2
Chan Thi, Han Wengyüantsun Double Doubles 21 4
Kean Wai, Chan Trick of Psy 22 4
Ka Kai, Ng Lingting Launchers 23 2
Shang Da, Du hollo團隊 24 2
Kheng Hui, Kui Hanoo 25 2
Lu Fang, Ho UnTiDal 26 3
Ching Fu, Lang 倫西 27 4
Yong Ho, Chi Kukutzu Macho Men 28 4
Xun Wei, Fu 聖安東尼奧馬刺 29 5
Kwan Lok, Mo 冷凍鮭魚 30 2
Joo Hui, Chuah Kangtzutou Ships 31 8
Lai Fu, Gao Shuikangtsun Honey 32 2
Draft Round 3
Young Ho, Wang Yüanlingtsun Sidekicks 33 4
Joi Seng, Bu 闇影衝鋒 34 4
Jun Chhoun, Peng Wutsohsiang East Enders 35 6
Hoi Chung, Liu Mopitan Lovers 36 12
Zhao Ji, Yan Wengyüantsun Double Doubles 37 11
Mei Kuen, Chen Trick of Psy 38 13
Sheng Nan, Li Lingting Launchers 39 6
Weitao, Liu hollo團隊 40 3
Khong Hai, Gao Hanoo 41 6
Song Park, Kui UnTiDal 42 14
Po Chuen, Yang 倫西 43 19
Tse Wei, Rong Kukutzu Macho Men 44 7
Kiang Seng, Tan 聖安東尼奧馬刺 45 11
Jin Sung, Wang 冷凍鮭魚 46 8
Chung Sheng, Zeng Kangtzutou Ships 47 39
Zhong Qi, Peng Shuikangtsun Honey 48 37
Advertisement