Draft summary for league IV.33 in season 47
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Po Po, Tao DDAIF 1 1
Khueh Hock, Miao Lingting Launchers 2 1
Jong Seok, Huang Wutsohsiang East Enders 3 1
Yat Sang, Sha SUPERKINGSHOW 4 1
Ying wai, Tang 冷凍鮭魚 5 1
Chun Hume, Yang 闇影衝鋒 6 2
Wei Jian, Tan Kangtzutou Ships 7 1
Kai Fan, Chan Kukutzu Macho Men 8 1
Yat hung, Lai Trick of Psy 9 1
King Wah, Luo 台灣到期隊 10 1
Lai Meng, Niu Nanchangtsun Razors 11 1
Lihong, Ding 富邦勇士 12 1
Hoi Sang, Zi Mopitan Lovers 13 1
Yak Lan, Lin Yüanlingtsun Sidekicks 14 1
You Jing, Su 倫西 15 2
Haining, Suo Hanoo 16 2
Draft Round 2
Hu Dien, Ma DDAIF 17 2
Shiong Soon, Lim Lingting Launchers 18 2
Shang De, Yang Wutsohsiang East Enders 19 2
Soon Hee, Guo SUPERKINGSHOW 20 2
Hoang Chung, Huang 冷凍鮭魚 21 2
Chau Cheung, Luo 闇影衝鋒 22 4
Wu Ji, Si-Ma Kangtzutou Ships 23 6
Ka Kit, Lu Kukutzu Macho Men 24 3
Bon Thien, Du Trick of Psy 25 3
Chee Seong, Zong 台灣到期隊 26 2
Weichao, Le Nanchangtsun Razors 27 2
Weng Hong, Yap 富邦勇士 28 2
Pok Yin, Xie Mopitan Lovers 29 2
Min Jie, Zheng Yüanlingtsun Sidekicks 30 4
Kaj Jan, She 倫西 31 4
Ming tun, Chuah Hanoo 32 5
Draft Round 3
Kai Min, Qin DDAIF 33 7
Li Liang, Deng Lingting Launchers 34 3
Tak Ming, Zeng Wutsohsiang East Enders 35 3
Hsien Yuan, Cai SUPERKINGSHOW 36 11
Jinn kuen, Teng 冷凍鮭魚 37 6
Li Thong, Ren 闇影衝鋒 38 5
Chong Sik, Chen Kangtzutou Ships 39 9
Jin hong, Zhou Kukutzu Macho Men 40 8
Wai Shan, Xi-Men Trick of Psy 41 13
Min Ho, Jiang 台灣到期隊 42 23
Shiong Soon, Zhang Nanchangtsun Razors 43 6
Kwok Theen, Li 富邦勇士 44 26
Shing min, Zhu Mopitan Lovers 45 4
Mu kuei, Zhu Yüanlingtsun Sidekicks 46 15
Chee Seong, Lee 倫西 47 25
Jann Lim, Weng Hanoo 48 38
Advertisement