Draft summary for league IV.3 in season 53
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Jiazhi, Lin 泸州圆舞曲 1 1
Zeyun, Duan 你瞅啥 2 1
Huh, Mo-Gi Jianan Telegraphs 3 1
Hongzhuo, Su Wushanchen Earth 4 1
Anhua, Fang Bailianjiang Grasshopers 5 1
Cunying, Duan Dayanglou Daredevils 6 1
Xiangda, Yuan 403战队 7 1
Caifu, Mao Dazuo Aeros 8 1
Hanbiao, Luo 背篼急速 9 1
Anyuan, Yu 潜龙逆天 10 1
Deliang, Huo Xiayingpan Blitz 11 2
Youbo, Feng Baiyu Magazines 12 1
Xiaocai, Dong 13 1
Fuzong, Dao Riser520 14 1
Shaoning, Xie 唐山钢铁 15 2
Huan, Li needle roller 16 2
Draft Round 2
Xianning, Weng 泸州圆舞曲 17 2
Guantian, Zhu 你瞅啥 18 2
Xianning, Ding Jianan Telegraphs 19 2
Baodong, Xie Wushanchen Earth 20 3
Yunfan, Huang Bailianjiang Grasshopers 21 3
Decheng, Ye Dayanglou Daredevils 22 3
Hao, Xin 403战队 23 4
Yilian, Che Dazuo Aeros 24 6
Ning, Liu 背篼急速 25 2
Fawei, Ou 潜龙逆天 26 5
Runsong, Dai Xiayingpan Blitz 27 3
Hongsong, Zhang Baiyu Magazines 28 4
Runyong, Ye 29 4
Jie, Geng Riser520 30 4
Yongzong, Bian 唐山钢铁 31 9
Yihan, Zhang needle roller 32 7
Draft Round 3
Chunlin, Huang 泸州圆舞曲 33 7
Honghua, Hei 你瞅啥 34 4
Shuoda, Mo Jianan Telegraphs 35 3
Cunli, Gao Wushanchen Earth 36 9
Chongyou, Li Bailianjiang Grasshopers 37 4
Guangjing, Yang Dayanglou Daredevils 38 8
Shaozheng, Ling 403战队 39 11
Hengkun, Li Dazuo Aeros 40 8
Lvbo, Deng 背篼急速 41 8
Ersheng, Tian 潜龙逆天 42 18
Xuanfan, Xiao Xiayingpan Blitz 43 8
Guiqing, Song Baiyu Magazines 44 17
Ruofa, Ou 45 39
Qara, Borte Riser520 46 7
Kangtai, Leng 唐山钢铁 47 14
Pingyang, Fang needle roller 48 9
Advertisement